Издателство ПЕДАГОГ 6

Каталог Ценова листа Търговски представителства За издателството

К А Т А Л О Г    -    Психология и логика

УЧЕБЕН КОМПЛЕКТФормат 70x100/16
двуцветен
Брой страници - 248
Психология и логика за 9. клас
задължителна подготовка

проф. Галя Герчева-Несторова, Мартин Джуров, Райна Димитрова

Учебникът на Галя Герчева-Несторова, Мартин Джуров и Райна Димитрова по "Психология и логика" за девети клас от задължителната подготовка в рамките на философския цикъл е един съвременен отговор на изискванията на Министерството на образованието и науката за обучението в областта на предметния цикъл философия.
Авторите са разработили учебното съдържание изцяло в съответствие с програмата за обучението по психология и логика в девети клас и с постигането на задължителните държавни образователни стандарти по този учебен предмет.
Проблематиката е разработена увлекателно за учениците, тъй като е съобразена с техните възрастови характеристики, любознателност и опит.
Учебникът привлича вниманието на учителя, тъй като предлага по-различен и интересен подход за преподаване, формиране на научни понятия по психология и логика, практически умения за приложението им в социалните взаимодействия на юношите.
Учебникът по психология и логика привлича и с:
  • интерпретацията на съвременната световна научна информация по психология и логика, за да бъдат направени съпричастни към нея младите хора;
  • оригинална структура на учебната информация, която създава мотивация у учениците, провокира интерес и гарантира устойчивост на знанията им и изграждане на съвременни нравствени ценности и отношения;
  • система от задачи и упражнения, увличащи учениците в творческо усвояване на теоретичните знания и проверката им в практиката;
  • нетрадиционна и богата система за илюстриране на основните факти и закономерности;
  • методически подходи, които гарантират успеха на взаимодействието между педагозите и учениците в обучението по психология и логика.


Формат 70x100/16
Брой страници - 128
Учебна тетрадка по психология и логика за 9. клас
проф. Галя Герчева-Несторова, Мартин Джуров, Райна Димитрова

Учебната тетрадка по психология и логика е израз на желанието на авторите да помогнат за осъществяване на ефективно педагогическо сътрудничество в обучението по психология и логика. Тази идея определя основните акценти на съдържанието:
  • упражнения, чрез които се проверява усвояването на най-важната информация от учебника;
  • практически задачи, чрез които може да се разбере приложението на знанията в житейския опит и как знанията могат да бъдат полезни лично за всеки един;
  • допълнителна литература, чийто прочит зарежда с размисли, мечти и нови идеи.Формат 60x84/16
Брой страници - 88
Книга за учителя по психология и логика
за 9. клас ­ ЗП

проф. Галя Герчева-Несторова, Мартин Джуров, Райна Димитрова

Книгата за учителя по психология и логика е едно обръщение на авторите към учителите като съмишленици в професионалната дейност. Основната им идея е да подскажат някои от пътищата към провокиране на любознателността, интереса и трудолюбието на учениците. Ето защо, другият начин по който може да бъде наречена тази книга е "отворена" книга на учителя.Матурата по предметен цикъл Философия - лесна и успешна
II допълнено и преработено издание

Галя Герчева-Несторова, Мартин Джуров, Райна Димитрова, Бойчо БойчевМатурата по предметен цикъл Философия - лесна и успешна
III допълнено и преработено издание

Галя Герчева-Несторова, Мартин Джуров, Райна Димитрова, Бойчо Бойчев
Последна актуализация: септември 2012