Издателство ПЕДАГОГ 6

Каталог Ценова листа Търговски представителства За издателството

К А Т А Л О Г    -    Химия и опазване на околната среда

УЧЕБНИЦИ

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

МЕТОДИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРАФормат 84x108/16
пълноцветен
Брой страници - 144
Химия и опазване на околната среда 7. клас
Митка Павлова, Милена Кирова, Елена Бояджиева, Александър Кръстев, Валентина Иванова


Формат 84x108/16
пълноцветен
Брой страници - 128
Химия и опазване на околната среда 8. клас
Митка Павлова, Милена Кирова, Елена Бояджиева, Александър Кръстев, Валентина Иванова


Формат 70x100/16
двуцветен
Брой страници - 256
Химия и опазване на околната среда 9. клас
задължителна подготовка

Митка Павлова, Елена Бояджиева, Валентина Иванова, Милена Иванова, Невена Микова

Учебникът е разработен в пълно съдържателно и структурно съответствие с изискванията на МОН и утвърдената в документацията учебна програма.
Авторите представят учебното съдържание диалогично, съобразявайки знанията, опита и интересите на учениците в тази възраст, така че очакваните резултати, заложени в програмата стават реални.
По-важните характеристики, с които този учебник ще привлече вниманието на учители и ученици, са:
 • оригинално структуриране на отделните раздели със съответните рубрики;
 • диалогичен и лек стил на изложение;
 • насоченост на съдържанието към бита и практиката;
 • ясно изразен акцент върху екологичните проблеми, свързани с конкретни знания;
 • възможност за самостоятелна дейност и самоконтрол;
 • разгърната система от сюжетно обогатени задачи за самостоятелна работа;
 • нов подход в представяне на темите, улесняващ учителя и насочващ го към нетрадиционни форми на работа;
 • лабораторните упражнения са насочени по съдържание към бита и практиката, а формата им на работен лист облекчава работата на учителя;
 • богат илюстративен материал в съответствие с учебното съдържание и подпомагащ по-доброто му възприемане.
Годишно разпределение (doc)


Формат 70x100/16
двуцветен
Брой страници - 120
Химия и опазване на околната среда 10. клас
задължителна подготовка

Митка Павлова, Елена Бояджиева, Валентина Иванова, Милена Кирова, Невена Микова, Георги Василев

Учебникът е разработен в пълно съдържателно и структурно съответствие с изискванията на МОН и утвърдената в документацията учебна програма.
Авторите представят учебното съдържание диалогично, съобразявайки знанията, опита и интересите на учениците в тази възраст, така че очакваните резултати, заложени в програмата стават реални.
По-важните характеристики, с които този учебник ще привлече вниманието на учители и ученици, са:
 • оригинално структуриране на отделните раздели със съответните рубрики;
 • диалогичен и лек стил на изложение;
 • насоченост на съдържанието към бита и практиката;
 • ясно изразен акцент върху екологичните проблеми, свързани с конкретни знания;
 • възможност за самостоятелна дейност и самоконтрол;
 • разгърната система от сюжетно обогатени задачи за самостоятелна работа;
 • нов подход в представяне на темите, улесняващ учителя и насочващ го към нетрадиционни форми на работа;
 • лабораторните упражнения са насочени по съдържание към бита и практиката, а формата им на работен лист облекчава работата на учителя;
 • богат илюстративен материал в съответствие с учебното съдържание и подпомагащ по-доброто му възприемане.
Годишно разпределение - 36 часа (doc)
Годишно разпределение - 72 часа (doc)

Medical Chemistry. Theoretical Course for Students
Ivan Ivanov, Marian Nikolov, Mariana Matova, Radka Tomova, Tsonka TsanovaФормат 70x100/16
Брой страници - 80
Учебна тетрадка по химия и опазване на околната среда за 7. клас
Митка Павлова, Милена Кирова, Елена Бояджиева, Александър Кръстев, Валентина Иванова


Формат 60x84/16
Брой страници - 64
Тестове по химия и опазване на околната среда за 7. клас
Митка Павлова, Милена Кирова, Елена Бояджиева, Александър Кръстев, Валентина Иванова

Тренировъчни тестове по Природни науки и екология за външно оценяване след 7. клас
Никола Велчев, Митка Павлова, Милена Кирова, Елена Бояджиева, Лиляна Банчева

Подготовка за външно оценяване по
Химия и опазване на околната среда за 7. клас - II издание (по новия изпитен формат)

Митка Павлова, Валентина Иванова, Елена Бояджиева, Милена КироваФормат 70x100/16
Брой страници - 64
Учебна тетрадка по химия и опазване на околната среда за 8. клас
Митка Павлова, Милена Кирова, Елена Бояджиева, Александър Кръстев, Валентина Иванова

Тестове по химия и опазване на околната среда за 8. клас
Митка Павлова, Милена Кирова, Елена БояджиеваФормат 70x100/16
Лабораторна тетрадка по химия
и опазване на околната среда за 9. клас

Митка Павлова, Елена Бояджиева, Валентина Иванова, Милена Кирова, Невена МиковаФормат 60x84/16
Брой страници - 88
Тестове по химия
и опазване на околната среда за 9. клас

Митка Павлова, Александър Кръстев, Милена Кирова, Елена Бояджиева, Невена Микова, Валентина Иванова

Работни листове по
Химия и опазване на околната среда за 9. клас

Валентина Иванова, Невена ВърбановаФормат 70x100/16
Лабораторна тетрадка по химия
и опазване на околната среда за 10. клас

Митка Павлова, Елена Бояджиева, Валентина Иванова, Милена Кирова, Невена МиковаФормат 60x84/16
Брой страници - 80
Тестове по химия
и опазване на околната среда за 10. клас

Митка Павлова, Милена Кирова, Елена Бояджиева, Невена Микова, Александър Кръстев, Валентина Иванова

Работни листове по
Химия и опазване на околната среда за 10. клас

Валентина Иванова, Невена ВърбановаФормат 70x100/16
Брой страници - 96
Съставяне на тестове
(приложено към обучението по химия)

Адриана Тафрова-Григорова


Формат 70x100/16
Брой страници - 96
Книга за учителя по химия и опазване на околната среда за 7. клас
Митка Павлова, Милена Кирова, Елена Бояджиева, Александър Кръстев, Валентина Иванова


Годишно разпределение - pdf
Годишно разпределение ЗИП - doc


Формат 70x100/16
Брой страници - 32
В помощ на учителя по химия и опазване на околната среда за 8. клас
Митка Павлова, Милена Кирова, Елена Бояджиева, Александър Кръстев, Валентина Иванова


Формат 60x84/16
Брой страници - 112
Книга за учителя по химия
и опазване на околната среда за 9. - 10. клас

Митка Павлова, Елена Бояджиева, Валентина Иванова, Милена Кирова, Невена Микова

Активно и интерактивно обучение
по Химия и опазване на околната среда - 7. и 8. клас

Митка Павлова, Милена Кирова, Елена Бояджиева, Валентина Иванова

Последна актуализация: септември 2012