Издателство ПЕДАГОГ 6

Каталог Ценова листа Търговски представителства За издателството

К А Т А Л О Г    -    Сборници по човекът и природата, физика и астрономияФормат 70x100/16
Брой страници - 160
Човекът и природата 5. клас
Наташа Цанова, Снежана Томова, Митка Павлова, Стефан Манев, Валери Голев, Веселка Митева 


Формат 60x84/16
Брой страници - 160
Сборник задачи по физика и астрономия за 7. клас
Генка Бодичева, Христо Петров


Формат 70x100/16
Брой страници - 128
Сборник с качествени задачи и въпроси -
Mеханика I част

доц. Стефан Николов


Формат 60x84/16
Брой страници - 144
Сборник задачи по физика за 8. клас
Йордан Йорданов, Валентина Гайдарова

Настоящият сборник е предназначен за учениците от 8. клас. Задачите са систематизирани в четири раздела ("Механика", "Топлинни явления", "Електричество и магнетизъм" и "От атома до Космоса") и са съобразени както с последователността на учебната програма по физика, така и с нивото на математическите познания на учениците. В началото на всеки раздел са изложени накратко определения на основните величини, понятия, зависимости и закони.
В сборника са включени 262 задачи. Една част от тях са решени подробно, като решенията са построени по единен, най-целесъобразен алгоритъм:
  • съкратен запис на условието;
  • съставяне на необходимите уравнения;
  • решаване на уравненията в общ вид;
  • заместване с числени стойности.
Целта на подробните обяснения при решените задачи е да се осмисли учебният материал чрез илюстриране на физичните процеси и явления и да се формират у учениците умения, навици, култура и стил при решаване на физични задачи ­ както количествени, така и качествени.
Задачите за самостоятелна работа затвърждават получените знания и умения, а повишаването на тяхната трудност (отбелязано със *) допълва и обогатява логичното мислене на ученика. Всички задачи за самостоятелна работа са придружени с отговори и упътвания за решаване.
Сборникът по физика за 8. клас може да бъде използван както в часовете по физика, така и за подготовка за участие в състезания, олимпиади, конкурсни изпити.


Формат 70x100/16
Брой страници - 144
Кандидатстудентски конкурси по физика
Никола Велчев, Здравка Димова
Последна актуализация: септември 2012